ดาวน์โหลด

แผ่นพับโรงเรียนฟ้าใสวิทยา     ครั้ง วันที่
แผ่นพับ-หลัง ดาวน์โหลด 1.28 MB 206 25 ก.พ. 63
แผ่นพับ หน้า ดาวน์โหลด 1.24 MB 211 25 ก.พ. 63
เอกสารต่างๆ     ครั้ง วันที่
ใบลาต่างๆ ดาวน์โหลด 0.46 MB 393 31 ส.ค. 63
บันทึกแลกเปลี่ยนเวรยาม ดาวน์โหลด 0.51 MB 530 31 ส.ค. 63
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน ดาวน์โหลด 0.39 MB 1,034 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง) ดาวน์โหลด 0.97 MB 315 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(แม่ครัว) ดาวน์โหลด 0.87 MB 225 31 ส.ค. 63
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรใหม่ ดาวน์โหลด 0.57 MB 157 31 ส.ค. 63
บันทึกข้อความลาออกจากตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด 0.50 MB 1,069 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(พี่เลี้ยงเด็กพิการ) ดาวน์โหลด 0.86 MB 334 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานธุรการ) ดาวน์โหลด 0.76 MB 207 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(คนขับรถยนต์) ดาวน์โหลด 0.85 MB 173 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน) ดาวน์โหลด 0.86 MB 184 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(คนงาน) ดาวน์โหลด 0.87 MB 194 31 ส.ค. 63
เอกสารเกี่ยวกับบุคลากร     ครั้ง วันที่
รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด 5.69 MB 409 18 พ.ย 64
รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่2 ดาวน์โหลด 2.90 MB 288 25 พ.ย 64
งบประมาณ     ครั้ง วันที่
เบิกการศึกษาบุตร ดาวน์โหลด 0.08 MB 188 20 ธ.ค. 64
แบบรายงานการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด 0.12 MB 142 20 ธ.ค. 64
ใบเบิกพัสดุ ดาวน์โหลด 0.27 MB 172 20 ธ.ค. 64
สัญญายืมเงิน ดาวน์โหลด 0.14 MB 166 20 ธ.ค. 64
บันทึกข้อความขอตัดแผน ดาวน์โหลด 0.67 MB 172 20 ธ.ค. 64