ดาวน์โหลด

แผ่นพับโรงเรียนฟ้าใสวิทยา     ครั้ง วันที่
แผ่นพับ-หลัง ดาวน์โหลด 1.28 MB 224 25 ก.พ. 63
แผ่นพับ หน้า ดาวน์โหลด 1.24 MB 232 25 ก.พ. 63
เอกสารต่างๆ     ครั้ง วันที่
ใบลาต่างๆ ดาวน์โหลด 0.46 MB 477 31 ส.ค. 63
บันทึกแลกเปลี่ยนเวรยาม ดาวน์โหลด 0.51 MB 1,059 31 ส.ค. 63
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน ดาวน์โหลด 0.39 MB 1,178 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง) ดาวน์โหลด 0.97 MB 399 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(แม่ครัว) ดาวน์โหลด 0.87 MB 297 31 ส.ค. 63
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรใหม่ ดาวน์โหลด 0.57 MB 173 31 ส.ค. 63
บันทึกข้อความลาออกจากตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด 0.50 MB 1,335 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(พี่เลี้ยงเด็กพิการ) ดาวน์โหลด 0.86 MB 418 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานธุรการ) ดาวน์โหลด 0.76 MB 278 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(คนขับรถยนต์) ดาวน์โหลด 0.85 MB 205 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน) ดาวน์โหลด 0.86 MB 221 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(คนงาน) ดาวน์โหลด 0.87 MB 229 31 ส.ค. 63
เอกสารเกี่ยวกับบุคลากร     ครั้ง วันที่
รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด 5.69 MB 435 18 พ.ย 64
รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่2 ดาวน์โหลด 2.90 MB 1,383 25 พ.ย 64
งบประมาณ     ครั้ง วันที่
เบิกการศึกษาบุตร ดาวน์โหลด 0.08 MB 207 20 ธ.ค. 64
แบบรายงานการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด 0.12 MB 157 20 ธ.ค. 64
ใบเบิกพัสดุ ดาวน์โหลด 0.27 MB 194 20 ธ.ค. 64
สัญญายืมเงิน ดาวน์โหลด 0.14 MB 183 20 ธ.ค. 64
บันทึกข้อความขอตัดแผน ดาวน์โหลด 0.67 MB 190 20 ธ.ค. 64