ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนฟ้าใสวิทยา
109 ม.2 ต.คลองโยง อ.พุธมณฑล จ.นครปฐม ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 034-300470 โทรสาร 034-300470

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนฟ้าใสวิทยา