อัลบัมทั้งหมด

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕

วันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2564

5 ธันวาคม มหาราช

ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช ท่านรองผู้อำนวยการว่าที่เอกราช เผ่าเมือง และคณะครูผู้ช่วยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในสถานศึกษา กลุ่มสถ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา

ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 นำโดยท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช รองผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมือง ข้าราชการครูและบุคลากร รับนักเรียนกลับเยี่ยมบ้านภายใต้มาตราการป้องกันโรคโควิด

ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 นำโดย ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช ข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนฟ้าใสวิทยา กราบไหว้ขอพรพระประจำโรงเรียนและพระภูมิเจ้าที่ เนื่องด้วยวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

กองออกแบบ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลงพื้นที่ สำรวจโรงเรียนฟ้าใสวิทยา

กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ

กาประชุมดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม สถานการณ์ covid 19

ในวันที่ 29 มกราคม 2564 โรงเรียนฟ้าใสวิทยา นำโดยผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช และคณะครู รับเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิ จำนวน 3 เครื่อง โดยได้รับการอนุเคราะห์จากท่านสุวิมล มหากิจศิริ และมีนายวิฑู

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ในวันที่ 16 - 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ วัดท่าไม้

กิจกรรมอบรม ICT เรื่องสร้างเกมมือถือ Android ง่ายๆด้วย ฺBlock Poogramming ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดมะเกลือ ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมค่ายสเต็มศึกษา (STEM Education)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมหอภาพยนตร์นักเรียน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

กิจกรรมศิลปะสีไม้

กิจกรรมฝึกวิชาชีพผ้ามัดย้อม

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กีฬาต้านยาเสพติด คลองโยงคัพ ครั้งที่18 ประจำปี 2563

นักเรียนไปร่วมกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๓

กีฬาสัมพันธ์วันครู นครชัยกาญจน์เกมส์๖๓

กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนฟ้าใสวิทยา ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

งาน Open House สร้างบ้านช่างทองหลวง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ เยี่ยมโรงเรียนฟ้าใสวิทยา

เปิดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเกษตรพืชและดินให้กับนักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา

ประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๒๕ พ.ย. ๖๒

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ๒๒ พย ๖๒

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน ๔๐ ชั่วโมง ๒๒ พย ๖๒

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพด้าน ICT ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรุงเทพมหานคร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้พิพากษาสมทบศาลคดีเด็กและเยาวชน จ.บุรีรัมย์

ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้พิพากษาสมทบศาลคดีเด็กและเยาวชน จ.แพร่ ๑๕ พฤษจิกายน ๒๕๖๒

กิจกรรมวันลอยกระทง ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กิจกรรมไหว้ครู 2562

กิจกรรมถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 2562

กิจกรรมงานซ่อมเครื่องดนตรี 2562

Open home 2561

กิจกรรมปัจฉิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือโรงเรียนฟ้าใสวิทยา

กิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาครูสู่รั้วฟ้าใส

กิจกรรมดนตรีโฟล์คซอง

กิจกรรมคนกล้าคืนถิ่น

ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอล

การนิเทศการเงิน บัญชี และการพัสดุ

กิจกรรมไหว้ครู 21 มิถุนายน 2561

กิจกรรมอบรมภัยพิบัติจากอัคคีภัย 2561

กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฟ้าใสวิทยา 9 มิถุนายน 2561

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เปิดภาคเรียน 1/2561

กิจกรรมค่ายลูกเสือ 2/2560

กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมแนะแนว

วันครูแห่งชาติ 2561

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

กิจกรรมสารฝันเพื่อวันใหม่

กิจกรรมทัศนศึกษาที่จังหวัดขลบุรี

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียน 2/2560

กิจกรรมโครงการให้ความรู้ด้านโภชนาการ

การดำเนินงานิเทศติตามแบะประเมินผลการศึกษาสำหรับ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

กิจกรรมโครงการแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา

กิจกรรมเพื่อการมีงานทำเกษตร

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตซอล

กิจกรรมโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาร.๑๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมกับวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จัดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

กิจกรรมจำหน่ายสินค้า ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

ทัศนศึกษา

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา

กิจกรรมวันไหว้ครู