ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 - ทั่วไป 6 ก.พ. 67
2 - ทั่วไป 6 ก.พ. 67
3 - ทั่วไป 6 ก.พ. 67
4 - ทั่วไป 6 ก.พ. 67
5 - ทั่วไป 26 พ.ย 66
6 - ทั่วไป 4 ต.ค. 66
7 - ทั่วไป 12 มิ.ย. 66
8 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ขอบคุณ ศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2556 คุณณัฐชยาน์ฒกานต์ (โอม) ศุภวัชรโยธิน นำ อาหารและเครื่องดื่ม มาเลี้ยงนักเรียนเรียนฟ้าใสวิทยา ในวันที่ 11 ทั่วไป 12 มิ.ย. 66
9 - ทั่วไป 22 ก.พ. 66
10 วันที่ 10 - 12 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสันติ สกุลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกิจกรรม ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา พร้อมด้วย คณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเ ทั่วไป 13 ม.ค. 66
11 - ทั่วไป 1 ม.ค. 66
12 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 บริษัท บิซคอมม์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) มอบ ขนม ให้นักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จำนวน 29 ลัง ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ทั่วไป 29 ธ.ค. 65
13 (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565) นายสันติ สกุลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมือง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทา ทั่วไป 29 พ.ย 65
14 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนฟ้าใสวิทยา จัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนและคณะครู ได้ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยการทำกระทงเพื่อขอพรจากพระแม่คงคา และรำลึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยอันดีงาม ทั่วไป 10 พ.ย 65
15 วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนฟ้าใสวิทยา ทำพิธีวางพานพุ่ม ถวายเครื่อง สักการะ และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ทั่วไป 11 ส.ค. 65
16 วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 2 ส.ค. 65
17 - ทั่วไป 10 มิ.ย. 65
18 - ทั่วไป 9 มิ.ย. 65
19 วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ ทั่วไป 3 มิ.ย. 65
20 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาสิ่งก่อสร้างและก่อสร้าง ป้อมยาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั่วไป 29 เม.ย. 65
21 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 17 รายการ ลงวันที่ 14 มีนาคม จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 มี.ค. 65
22 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ทั่วไป 15 มี.ค. 65
23 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 17 รายการ จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 มี.ค. 65
24 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ท่านรองอธิบดี วิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ทั่วไป 28 ก.พ. 65
25 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทั่วไป 23 ก.พ. 65
26 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ก.พ. 65
27 - ทั่วไป 26 ม.ค. 65
28 ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนฟ้าใสวิทยา รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นำโดย ศน.กุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ศน.จุรีพร แจ้งธรรมมา ศน.บงกชษกรณ์ ศิริถาวร ทั่วไป 13 ม.ค. 65
29 ในวันที่ 8 มกราคม 2565 ท่านพิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร มอบหมายผู้แทน นางนภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการ มอบอุปกรณ์กีฬาเนื่องในวันเด็ก ปี ๒๕๖๕ ทั่วไป 8 ม.ค. 65
30 - ทั่วไป 4 ม.ค. 65
31 - ทั่วไป 3 ม.ค. 65
32 สวัสดีปีใหม่ 2565 ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบกับความเรืองรองในชีวิต มีความรักและพลังใจดีๆ ที่นำความสดใส จิตใจที่แข็งแกร่ง รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ มาแก่ท่านและครอบครัว ทั่วไป 28 ธ.ค. 64
33 - ทั่วไป 28 ธ.ค. 64
34 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เรื่อ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกปกิบัติงานให้ราชการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริหารตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ทั่วไป 21 ธ.ค. 64
35 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ทั่วไป 20 ธ.ค. 64
36 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ขอขอบคุณน้ำใจอันดีงาม ของศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี ได้มอบหน้ากากอนามัย โปสเตอร์การป้องกันโควิด 19 ให้กับนักเรียนโรงเร ทั่วไป 3 ธ.ค. 64
37 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ทั่วไป 1 ธ.ค. 64
38 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนฟ้าใสวิทยา เข้าร่วมประชุุมขับเคลื่อนการเฝ้าระวังเชิงรุกด้วยชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด - 19 (Antigen Test Kit หรือ ATK) ในส ทั่วไป 30 พ.ย 64
39 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการ โรงเรียนฟ้าใสวิทยา เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 โดย นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้ ทั่วไป 22 พ.ย 64
40 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ท่านผู้บริหารโรงเรียนฟ้าใสวิทยา เข้าร่วมประชุม การแถลงผลการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ผ่านระบบ Application zoom ทั่วไป 27 ต.ค. 64
41 บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ขอขอบคุณ นายศักดิ์พล วงษ์บันเทา นำขนมมามอบให้นักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จำนวน 4 ปิ๊ป ทั่วไป 26 ต.ค. 64
42 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนฟ้าใสวิทยา การเข้าร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ Google Meet ทั่วไป 19 ต.ค. 64
43 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ขอขอบพระคุณท่านกัลยารัตน์ บุญญ์เพิ่ม มอบน้ำยากลั้วคอฆ่าเชื้อโควิด - 19 จำนวน 200 ขวด ให้แก่เด็ก นักเรียน ผู้บริหาร ทั่วไป 8 ต.ค. 64
44 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช ท่านรองผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมือง ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา เข้าร่วมตรวจ ATK ทั่วไป 6 ต.ค. 64
45 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 โรงเรียนฟ้าใสวิทยาได้พานักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโรงเรียน ที่เรียกว่า Sandbox Safety Zone in School ทั่วไป 6 ต.ค. 64
46 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช ท่านรองผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมือง ข้าราชการครูและนักเรียน โรงเรียนฟ้าใสวิทยาขอขอบคุณ ท่านมาลินี ลีนุตพงษ์ ทั่วไป 5 ต.ค. 64
47 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 1 ต.ค. 64
48 - ทั่วไป 28 ก.ย. 64
49 - ทั่วไป 28 ก.ย. 64
50 - ทั่วไป 28 ก.ย. 64
51 - ทั่วไป 28 ก.ย. 64
52 ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 ผู้บริหารข้าราชการครูและนักเรียน โรงเรียนฟ้าใสวิทยาขอขอบคุณน้ำใจ อันดีงาม ของศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ถุงผ้าฯ ให้กับนักเรีย ทั่วไป 23 ก.ย. 64
53 - ทั่วไป 6 ก.ย. 64
54 วัน พุธ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท่านมาลินี ลีนุตพงษ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฟ้าใสวิทยา มอบสิ่งของผ่านผู้ประสานงานเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรั ทั่วไป 18 ส.ค. 64
55 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทั่วไป 12 ส.ค. 64
56 - ทั่วไป 29 ก.ค. 64
57 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาประทานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ทั่วไป 13 ก.ค. 64
58 การประชุมทางไกลของผู้บริหารสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ทั่วไป 29 มิ.ย. 64
59 - ทั่วไป 29 มิ.ย. 64
60 หนังสือการพิจารณาขออนุญาตเปิดการเรียนการสอน ว่าด้วยหนังสืออำเภอพุทธมณฑล เลขที่ นฐ 0718/ว375 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง การพิจารณาขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ทั่วไป 15 มิ.ย. 64
61 . ทั่วไป 3 มิ.ย. 64
62 _ ทั่วไป 2 พ.ค. 64
63 วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี วันจักรี (Chakri Memorial Day) คือ วันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั่วไป 6 เม.ย. 64
64 ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์มีพระวรกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน ทั่วไป 2 เม.ย. 64
65 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ทั่วไป 23 มี.ค. 64
66 ?พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล? ทั่วไป 6 ก.พ. 64
67 บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัดบริจาคข้าวโพดกระป๋องให้กับโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจำนวน 70 ลัง ทั่วไป 5 ก.พ. 64
68 ในวันที่ 29 มกราคม 2564 โรงเรียนฟ้าใสวิทยา นำโดยผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช และคณะครู รับเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิ จำนวน 3 เครื่อง โดยได้รับการอนุเคราะห์จากท่านสุวิมล มหากิจศิริ ทั่วไป 29 ม.ค. 64
69 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564 เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรั้วแบบมาตรฐานแบบโปร่ง ทั่วไป 20 ม.ค. 64
70 สวัสดีปีใหม่ 2564 ทั่วไป 1 ม.ค. 64
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานเเบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 ธ.ค. 63
72 - ทั่วไป 18 ธ.ค. 63
73 ขอแสดงความยินดี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทั่วไป 9 ธ.ค. 63
74 สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียน รร.ฟ้าใสวิทยา ทั่วไป 5 ธ.ค. 63
75 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนฟ้าใสวิทยา ทั่วไป 3 ธ.ค. 63
76 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ทั่วไป 2 ธ.ค. 63
77 รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ทั่วไป 23 พ.ย 63
78 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน2563 ทั่วไป 18 พ.ย 63
79 ด่วน รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งครูอัตราจ้าง เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ทั่วไป 3 พ.ย 63
80 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ทั่วไป 22 ต.ค. 63
81 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ทั่วไป 21 ต.ค. 63
82 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั่วไป 7 ต.ค. 63
83 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 24 ก.ย. 63
84 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ทั่วไป 16 ก.ย. 63
85 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสาตร์คิดสนุก ทั่วไป 15 ก.ย. 63
86 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ทั่วไป 15 ก.ย. 63
87 การรับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั่วไป 1 ก.ย. 63
88 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ทั่วไป 27 ส.ค. 63
89 ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทั่วไป 13 ส.ค. 63
90 กิจกรรมหอภาพยนตร์นักเรียน ทั่วไป 5 ส.ค. 63
91 กิจกรรมฝึกวิชาชีพผ้ามัดย้อม ทั่วไป 5 ส.ค. 63
92 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ทั่วไป 5 ส.ค. 63
93 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ทั่วไป 5 ส.ค. 63
94 มาตรการก่อนเปิดเทอม ทั่วไป 19 มิ.ย. 63
95 มาตรการก่อนเปิดภาคเรียน ทั่วไป 19 มิ.ย. 63
96 มาตรการก่อนเปิดภาคเรียน ทั่วไป 19 มิ.ย. 63
97 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ทั่วไป 31 พ.ค. 63
98 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ทั่วไป 30 พ.ค. 63
99 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๒ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ทั่วไป 16 พ.ค. 63
100 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกปฏิบัติงานให้ราชการ จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน โรงเรียนฟ้าใสวิทยา ทั่วไป 30 ม.ค. 63
101 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ทั่วไป 28 ม.ค. 63
102 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ทั่วไป 15 ม.ค. 63
103 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562 ทั่วไป 18 ธ.ค. 62
104 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ทั่วไป 16 ธ.ค. 62
105 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ทั่วไป 14 พ.ย 62
106 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ทั่วไป 12 พ.ย 62
107 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ทั่วไป 6 ต.ค. 62
108 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ทั่วไป 4 ต.ค. 62
109 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 ทั่วไป 26 ก.ย. 62
110 ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อัตราจ้าง ทั่วไป 24 ก.ย. 62
111 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ทั่วไป 13 ก.ย. 62
112 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 ทั่วไป 13 ก.ย. 62
113 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ทั่วไป 6 ก.ย. 62
114 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ทั่วไป 22 ก.ค. 62
115 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง ทั่วไป 25 มิ.ย. 62
116 ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง คนงาน ทั่วไป 6 มิ.ย. 62
117 ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง คนงาน 1/2562 ทั่วไป 3 พ.ค. 62
118 ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง คนงาน ทั่วไป 5 มี.ค. 62
119 ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง คนงาน ทั่วไป 25 ก.พ. 62
120 ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง คนงาน ทั่วไป 15 ก.พ. 62
121 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพี่เลี้ยง ทั่วไป 7 ก.พ. 62
122 ประกาศผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือก ตำแหน่งพี่เลี้ยง ทั่วไป 4 ก.พ. 62
123 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 รับสมัครตำแหน่ง คนงาน ทั่วไป 29 ม.ค. 62
124 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 รับสมัครตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ทั่วไป 29 ม.ค. 62
125 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ทั่วไป 10 ม.ค. 62
126 สวัสดีปีใหม่ 2562 ทั่วไป 20 ธ.ค. 61
127 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่องการประกวดราคาครุภัณฑ์ โรงเรียนฟ้าใสวิทยา จำนวน 21 รายการ ทั่วไป 18 ธ.ค. 61
128 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 รับสมัครตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา ทั่วไป 18 ธ.ค. 61
129 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 3 ธ.ค.61 ทั่วไป 12 ธ.ค. 61
130 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ลงวันที่ 23 พ.ย.61 ทั่วไป 23 พ.ย 61
131 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ลงวันที่ 19 พ.ย.61 ทั่วไป 21 พ.ย 61
132 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ทั่วไป 14 พ.ย 61
133 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา วันที่ 3 พ.ย.61 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้ราชการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทั่วไป 2 พ.ย 61
134 ประโรงเรียนฟ้าใสวิทยา รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้ราชการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ลงวันที่ 1 พ.ย.61 ทั่วไป 1 พ.ย 61
135 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน ครั้งที่ 2 ทั่วไป 30 ต.ค. 61
136 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ยกเลิกประกาศวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ทั่วไป 30 ต.ค. 61
137 ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทั่วไป 26 ต.ค. 61
138 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน ทั่วไป 18 ต.ค. 61
139 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทั่วไป 27 ส.ค. 61
140 รับสมัคร พี่เลี่ยงเด็กพิการ 1 ตำแหน่ง ทั่วไป 3 ส.ค. 61
141 กิจกรรมไหว้ครู 2561 ทั่วไป 21 มิ.ย. 61
142 กิจกรรมอบรมการป้องกันภัยพิบัติจากอัคคีภัย ทั่วไป 19 มิ.ย. 61
143 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 รับสมัคร ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ทั่วไป 23 มี.ค. 61
144 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 รับสมัคลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ทั่วไป 9 ม.ค. 61
145 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา 6 ธันวาคม 2560 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ทั่วไป 6 ธ.ค. 60
146 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา 13 พฤศจิกายน 2560 ทั่วไป 20 พ.ย 60
147 ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ทั่วไป 6 พ.ย 60
148 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทั่วไป 30 พ.ย -1958