กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา มอบหมาย ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนฟ้าใสวิทยา จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ เพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ