วันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2564

ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2564