พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา และทรงพระกรุณาให้ผู้แทนพระองค์ฯ เชิญอาหารประทานแก่นักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช และคณะบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในการนี้ขอขอบคุณบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันจัดงานต้อนรับในเหตุการดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ด้วย