ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 รับสมัคลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ