ดาวน์โหลด

แผ่นพับโรงเรียนฟ้าใสวิทยา     ครั้ง วันที่
แผ่นพับ-หลัง ดาวน์โหลด 1.28 MB 171 25 ก.พ. 63
แผ่นพับ หน้า ดาวน์โหลด 1.24 MB 172 25 ก.พ. 63
เอกสารต่างๆ     ครั้ง วันที่
ใบลาต่างๆ ดาวน์โหลด 0.46 MB 237 31 ส.ค. 63
บันทึกแลกเปลี่ยนเวรยาม ดาวน์โหลด 0.51 MB 128 31 ส.ค. 63
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน ดาวน์โหลด 0.39 MB 493 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง) ดาวน์โหลด 0.97 MB 199 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(แม่ครัว) ดาวน์โหลด 0.87 MB 147 31 ส.ค. 63
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรใหม่ ดาวน์โหลด 0.57 MB 125 31 ส.ค. 63
บันทึกข้อความลาออกจากตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด 0.50 MB 560 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(พี่เลี้ยงเด็กพิการ) ดาวน์โหลด 0.86 MB 188 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานธุรการ) ดาวน์โหลด 0.76 MB 154 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(คนขับรถยนต์) ดาวน์โหลด 0.85 MB 137 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน) ดาวน์โหลด 0.86 MB 144 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(คนงาน) ดาวน์โหลด 0.87 MB 155 31 ส.ค. 63
เอกสารเกี่ยวกับบุคลากร     ครั้ง วันที่
รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด 5.69 MB 362 18 พ.ย 64
รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่2 ดาวน์โหลด 2.90 MB 148 25 พ.ย 64
งบประมาณ     ครั้ง วันที่
เบิกการศึกษาบุตร ดาวน์โหลด 0.08 MB 158 20 ธ.ค. 64
แบบรายงานการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด 0.12 MB 115 20 ธ.ค. 64
ใบเบิกพัสดุ ดาวน์โหลด 0.27 MB 142 20 ธ.ค. 64
สัญญายืมเงิน ดาวน์โหลด 0.14 MB 137 20 ธ.ค. 64
บันทึกข้อความขอตัดแผน ดาวน์โหลด 0.67 MB 144 20 ธ.ค. 64