ดาวน์โหลด

แผ่นพับโรงเรียนฟ้าใสวิทยา     ครั้ง วันที่
แผ่นพับ-หลัง ดาวน์โหลด 1.28 MB 92 25 ก.พ. 63
แผ่นพับ หน้า ดาวน์โหลด 1.24 MB 87 25 ก.พ. 63
เอกสารต่างๆ     ครั้ง วันที่
ใบลาต่างๆ ดาวน์โหลด 0.46 MB 57 31 ส.ค. 63
บันทึกแลกเปลี่ยนเวรยาม ดาวน์โหลด 0.51 MB 55 31 ส.ค. 63
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน ดาวน์โหลด 0.39 MB 56 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง) ดาวน์โหลด 0.97 MB 61 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(แม่ครัว) ดาวน์โหลด 0.87 MB 58 31 ส.ค. 63
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรใหม่ ดาวน์โหลด 0.57 MB 52 31 ส.ค. 63
บันทึกข้อความลาออกจากตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด 0.50 MB 44 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(พี่เลี้ยงเด็กพิการ) ดาวน์โหลด 0.86 MB 52 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานธุรการ) ดาวน์โหลด 0.76 MB 62 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(คนขับรถยนต์) ดาวน์โหลด 0.85 MB 61 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน) ดาวน์โหลด 0.86 MB 57 31 ส.ค. 63
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(คนงาน) ดาวน์โหลด 0.87 MB 64 31 ส.ค. 63
เอกสารเกี่ยวกับบุคลากร     ครั้ง วันที่
รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด 5.69 MB 177 18 พ.ย 64
รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่2 ดาวน์โหลด 2.90 MB 62 25 พ.ย 64
งบประมาณ     ครั้ง วันที่
เบิกการศึกษาบุตร ดาวน์โหลด 0.08 MB 88 20 ธ.ค. 64
แบบรายงานการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด 0.12 MB 40 20 ธ.ค. 64
ใบเบิกพัสดุ ดาวน์โหลด 0.27 MB 70 20 ธ.ค. 64
สัญญายืมเงิน ดาวน์โหลด 0.14 MB 68 20 ธ.ค. 64
บันทึกข้อความขอตัดแผน ดาวน์โหลด 0.67 MB 65 20 ธ.ค. 64