• 1660190775- .jpg

  วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนฟ้าใสวิทยา ทำพิธีวางพานพุ่ม ถวายเครื่อง สักการะ และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี

 • jpg_20220802_100938_0000.jpg

  วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 •  (35).jpg

  -

 •  (32).jpg

  -

 •  (28).jpg

  วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕

 • 1651243558996.jpg

  ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาสิ่งก่อสร้างและก่อสร้าง ป้อมยาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 1647353874-S__4309176.jpg

  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

 • 1647353920-11.jpg

  ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 17 รายการ ลงวันที่ 14 มีนาคม

 •  (11).jpg

  -

 •  (3).jpg

  -

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 มิ.ย. 65
9 มิ.ย. 65
26 ม.ค. 65

ดูข่าวทั้งหมด

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ผู้บริหาร