• โปสเตอร์ (8).jpg

  -

 • 1673584277- โปสเตอร์ .jpg

  วันที่ 10 - 12 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสันติ สกุลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกิจกรรม ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา พร้อมด้วย คณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเ

 • โปสเตอร์ (2).jpg

  วันที่ 29 ธันวาคม 2565 บริษัท บิซคอมม์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) มอบ ขนม ให้นักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จำนวน 29 ลัง ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

 • โปสเตอร์ (1).jpg

  (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565) นายสันติ สกุลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมือง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทา

 • โปสเตอร์ .jpg

  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนฟ้าใสวิทยา จัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนและคณะครู ได้ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยการทำกระทงเพื่อขอพรจากพระแม่คงคา และรำลึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยอันดีงาม

 • 1660190775- .jpg

  วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนฟ้าใสวิทยา ทำพิธีวางพานพุ่ม ถวายเครื่อง สักการะ และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี

 • jpg_20220802_100938_0000.jpg

  วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 •  (35).jpg

  -

 •  (32).jpg

  -

 •  (28).jpg

  วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์

22 ก.พ. 66
10 มิ.ย. 65
9 มิ.ย. 65

ดูข่าวทั้งหมด

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ผู้บริหาร