ผู้บริหาร

นายเกริกเกียรติ อินเกตุ


ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา