อัลบัมทั้งหมด

วันครูแห่งชาติ 2561

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

กิจกรรมสารฝันเพื่อวันใหม่

กิจกรรมทัศนศึกษาที่จังหวัดขลบุรี

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียน 2/2560

กิจกรรมโครงการให้ความรู้ด้านโภชนาการ

การดำเนินงานิเทศติตามแบะประเมินผลการศึกษาสำหรับ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

กิจกรรมโครงการแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา

กิจกรรมเพื่อการมีงานทำเกษตร

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตซอล

กิจกรรมโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาร.๑๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมกับวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จัดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

กิจกรรมจำหน่ายสินค้า ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

ทัศนศึกษา

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา

กิจกรรมวันไหว้ครู