วันที่ 10 - 12 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสันติ สกุลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกิจกรรม ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา พร้อมด้วย คณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเ