(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565) นายสันติ สกุลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมือง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทา