ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยาคัดเลือกบุคลกรเข้าทำงานตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ คุณสมบัติตามประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา