วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนฟ้าใสวิทยา จัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนและคณะครู ได้ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยการทำกระทงเพื่อขอพรจากพระแม่คงคา และรำลึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยอันดีงาม

10 พ.ย 65 | รับชม : 74 ครั้ง