วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนฟ้าใสวิทยา ทำพิธีวางพานพุ่ม ถวายเครื่อง สักการะ และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี