วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2 ส.ค. 65 | รับชม : 11 ครั้ง