-

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา
พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับ
นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะทำงาน ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมศิริธรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม