วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕

3 มิ.ย. 65 | รับชม : 6 ครั้ง