ประกาศโรงเรียนฟ้าใสวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาสิ่งก่อสร้างและก่อสร้าง ป้อมยาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 เม.ย. 65 | รับชม : 12 ครั้ง