ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ท่านรองอธิบดี วิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่

28 ก.พ. 65 | รับชม : 19 ครั้ง