ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนฟ้าใสวิทยา รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นำโดย ศน.กุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ศน.จุรีพร แจ้งธรรมมา ศน.บงกชษกรณ์ ศิริถาวร

13 ม.ค. 65 | รับชม : 20 ครั้ง