กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

4 ธันวาคม 2560 ทำดีเพื่อ ราชการที่ 9