ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมกับวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จัดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ

จัดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ