ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช ท่านรองผู้อำนวยการว่าที่เอกราช เผ่าเมือง และคณะครูผู้ช่วยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในสถานศึกษา กลุ่มสถ

.